เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 73 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 73 รายการ    

หน้า : [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
คู่มือadmin ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล ระยะที่ 2 (TU QA
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Work Assignment EdPEx หมวด 1 และ หมวด 5 เพื่อนำเสนอวันที่ 15 มิถุนายน 2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template ตอบคำถามหมวด 1 2 6 7.1 7.4 7.5 (วันที่ 22-24 มีนาคม 2560) โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 14 มีนาคม 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การถอด key factor จาก OP(วันที่ 22-24 มีนาคม 2560) โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑ์สู
วันที่ 14 มีนาคม 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

file รายการตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ความเป็นเลิศของ มธ. สำหรับหน่วยงานให้ความเห็น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรมโครงการ อ.พัฒนชัย 21-22 ม.ค.60
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร“Thammasat Assessment Process” ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด