เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย
วันที่ 02 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอน
วันที่ 02 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 02 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับสำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2555
วันที่ 12 ธันวาคม 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ไฟล์ Template กับตารางแผนแผนปรับปรุง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมชี้แจง เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพและการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด