เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุงหลังการประเมิน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง ส1-ส5 ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 28-06-55
วันที่ 28 มิถุนายน 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง common data set ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 มิถุนายน 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตารางการจัดตัวบ่งชี้ลงตาราง ส 2 - ส5 ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 22 มิถุนายน 2555
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด