เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  
สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ก้าวต่อไปของระบบพัมนาคุณภาพการศึกษา" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

powerpoint รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง ป. ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร แก้ไข 18-8-2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง ป. ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
วันที่ 02 กันยายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลระดับคณะ (แก้ไข)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
วันที่ 09 กรกฎาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด