เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับสำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบันวิจัย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์ม ระดับสำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด