เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 72 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  
**คู่มือการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่ 01 เมษายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

โปรแกรม FileZilla พร้อมวิธีติดตั้ง
วันที่ 08 สิงหาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง ป.1-ป.5 ของคณะ/สำนัก/สถาบัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

วิธีการใช้ระบบ CHE QA Online และ ระบบ Server มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด