เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  
คู่มือและแบบฟอร์ม ระดับสถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์ม ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

**คู่มือการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่ 01 เมษายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

โปรแกรม FileZilla พร้อมวิธีติดตั้ง
วันที่ 08 สิงหาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด