เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  
ตาราง ป.1-ป.5 ของคณะ/สำนัก/สถาบัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

วิธีการใช้ระบบ CHE QA Online และ ระบบ Server มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม "การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP)
วันที่ 21 เมษายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ
วันที่ 10 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2554-2558)
วันที่ 07 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด