เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 72 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  
เอกสารประกอบการอบรม "การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP)
วันที่ 21 เมษายน 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 12 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ
วันที่ 10 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2554-2558)
วันที่ 07 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การเทียบเคียงสำหรับคณะทางด้านสังคมศาสตร์
วันที่ 06 มีนาคม 2557
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับกอง/สำนักงาน ปีงบประมาณ 2556 NEW
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด