เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 73 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  
Template Sar ระดับกอง/สำนักงาน ปีงบประมาณ 2556 NEW
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือ EdPEx 2011-2012 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2556
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง ระบบ SAQASAR ของคณะสังคมวิทยา ฯ ในส่วนของระบบ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตาราง ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ร้อยละของการนำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด ปี
วันที่ 26 กันยายน 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกอง/สำนักงาน ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 25 กันยายน 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ตารางข้อมูลเพื่อจัดทำตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด