เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 72 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  
Template ค่าเป้าหมาย ระดับคณะ update !!!!! โปรดใช้ไฟล์นี้จ้า
วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย สถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย คณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบันวิจัย
วันที่ 02 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอน
วันที่ 02 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด