เอกสารดาวน์โหลด


 ประกันคุณภาพ ( 74 )   การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 72 รายการ    

หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  
ตารางข้อมูลเพื่อจัดทำตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template SAR ฉบับรับประเมิน สมศ.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template ค่าเป้าหมาย ระดับคณะ update !!!!! โปรดใช้ไฟล์นี้จ้า
วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย สำนัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย สถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

Template Sar และ Template ค่าเป้าหมาย คณะ/หน่วยจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 03 มกราคม 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด