เอกสารดาวน์โหลด


   ประกันคุณภาพ ( 74 ) การจัดการความรู้ ( 35 )   บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ( 30 )


จำนวนข้อมูล 35 รายการ    

หน้า : [1]  2  3  4  5  
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การเผยแพร่ ''ความรู้''ผ่านระบบ TBS E–Learning
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง Active Learning วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 20 เมษายน 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

กำหนดการและแบบตอบรับ โครงการ TU KM Day วันที่ 23 มีนาคม 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

กำหนดการและแบบตอบรับ โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ มธ. (KM Series) ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

ขอเชิญสมัครประกวดผลงานจากการจัดการความรู้ดีเด่น ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจั
วันที่ 03 กันยายน 2558
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด